ML Cars

Leštění karosérie

Leštění karosérie

Dosahujeme znatelně lepšího výsledného vzhledu, než když vůz vyjel z továrny.

Při naší práci dochází k odstranění vysokého procenta kruhových škrábanců, lehkých až středních rýh a dalších typů poškození laku. Celková tloušťka laku a hloubka poškození však může být limitujícím faktorem - vždy bereme ohled na změřené hodnoty tloušťky laku. Délka renovace laku je značně individuální a záleží na mnoha faktorech, jako je tvrdost laku, tloušťka laku a v neposlední řadě na míře poškození. Cena této péče je přímo úměrná obsahu leštěné plochy a míře opotřebení Vašeho laku na autě. Upozornění pro klienty: leštění laku nedokáže opravit díry od kamínků a rýhy, které jsou hluboké až do základního laku! Pracujeme pouze s kvalitními výrobky, které nabízí dnešní trh. To platí pro abrazivní a leštící pasty i konzervaci laku.